مسابقات دهه ی فجر

                                                جدول مسابقات(نیمه نهایی)

 

 

هفتم ب       0  -   1    هشتم ب     ----------------------------------------       هشتم الف   5 -  1    هشتم ج

            

 

                                                            فینال  

 

                                          

                                            هشتم ب       -     هشتم الف


نويسنده : مهرداد عسکریان


ادرس مدرسه

                                                           ادرس:

استان فارس - جهرم - میدان امام خمینی - خیابان قدس - نرسیده به سه راه شاهد - دبیرستان امام حسن مجتبی

 


نويسنده : مهرداد عسکریان


مسابقات دهه ی فجر

                                                      مسابقات

 

هفتم الف         2    -   3          هفتم ب

هفتم ج           1    -   3          هشتم ج

هشتم الف       2    -   3          هشتم ب

---------------------------------------------------------

هفتم الف        0     -    2       هفتم ج

هفتم ب          3    -     2       هشتم ج

----------------------------------------------------------

هفتم ب         ؟  -  ؟       هشتم الف

هفتم ج          0 -  1     هشتم ب


نويسنده : مهرداد عسکریان


اردو برون استانی

مقصد اردو : اصفهان

مدت زمان اردو : 4 روز

زمان : سه شنبه 1393/12/5


نويسنده : مهرداد عسکریان


علوم

نام امتحان : علوم

منبع : بخش 8 و 9

زمان : یکشنبه  :  1393/11/26


نويسنده : مهرداد عسکریان


امتحان عربی

نام امتحان:  عربی

منبع:درس 5 و 6

زمان : یکشنبه 1393/11/19              


نويسنده : مهرداد عسکریان


امتحان

امتحان اجتماعی     ((  1393/11/12


نويسنده : مهرداد عسکریان


اردوی

        یزد

             تادو هفته ی اینده         (((فقط برای کسانی که نمره 19 به بالا گرفته اند)))


نويسنده : مهرداد عسکریان


اردو

                                                  اردو به مقصد شیراز

 

تاریخ : 1393/10/29

لطفا همه ی بچه ها تشریف بیاورند به اردو خنده


نويسنده : مهرداد عسکریان


نظر بدهید

به این سایت نظر بدهید لطفاپول در دهان


نويسنده : مهرداد عسکریان


صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد